خلاصه فعالیت ها و اقدامات انجام شده
از تاریخ انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن توسط
مجمع عمومی مورخ28/05/94

 
1) امضای تفاهم نامه با انجمن سنگ ایتالیا: انجمن  سنگ ایران در تاریخ 8/9/1394ا حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران و معاون وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، تفاهم نامه ی همکاری مشترک به امضا رساند که اهم موارد تفاهم نامه به شرح زیر می باشد.
1-1 ایجاد انستیتوی  سنگ ایران با مشارکت انجمن سنگ هر دو کشور به منظور آموزش و ارتقای علمی و عملی تمامی مشاغل صنعت سنگ کشور.
1-2 انتقال تکنولوژی و اصلاح خطوط  تولید فرآوری صنعت سنگ با استفاده از کارشناسان مجرب ایتالیایی.
1-3 دعوت از شرکت های ایتالیایی به منظور مشارکت با شرکت های ایرانی خصوصا کنسرسیوم های صادراتی ایران به منظور ارتقای کیفی محصولات و صادرات.

2)  ایجاد پنج کمیسیون تخصصی با عضویت بیش از 15 نفر در هر کمیسیون از کارشناسان و خبرگان صنعت سنگ کشور جهت بررسی کارشناسی چالش ها و ارائه پیشنهادهای عملی جهت خروج از بحران موجود :
2-1- کمیسیون فرهنگی و نمایشگاهی و فضای مجازی ؛
2-2- کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات ؛
2-3- کمیسیون فراوری و ارتقاء تکنولوژی ؛
2-4- کمیسیون معدن(اکتشاف و استخراج).
2-5- کمیسیون آموزش

  3) هماهنگی و پیگیری ایجاد شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی کشور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت. خوشبختانه این شورا با ریاست جناب آقای دکتر سرقینی معاونت معادن و صنایع معدنی و عضویت جناب آقای افخمی ریاست محترم سازمان توسعه تجارت ، جناب آقای مهندس فاطمیان مدیر کل دفتر صنایع معدنی ، جناب آقای مهندس اقبالی مدیر کل بهره برداری از معادن ، جناب آقای مهندس گلی جانی کارشناس ارشد سنگ های تزئینی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، جناب آقای مهندس بهرامن ریاست خانه معدن ایران و 7 نفر از خبرگان صنعت سنگ کشور به اسامی آقایان:
احمد شریفی ، اکبرلرپری زنگنه ، مالک رحمتی ، حسین امیرفتاحی ، خداداد غیاثوند ، حسین سروش ، رضا احمدی و یوسف صدیقی تشکیل گردید و در اولین جلسه مورخ 30/08/94 ارکان شورا و دبیر و دبیرخانه آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردیدجلسات شورا روزهای شنبه اول هر ماه تشکیل گردد. با عنایت به اینکه دبیرخانه شورا در انجمن سنگ ایران مستقر گردیده وظیفه ملی و صنفی همه اعضای محترم انجمن و تمامی دست اندرکاران صنعت سنگ کشور ایجاب می کند که مشکلات ، چالش ها و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا مستقر در انجمن سنگ ایران کتباَ اعلام نمایند.

   4) بمنظور خدمت رسانی به اعضای محترم انجمن و سایر فعالین این صنعت بزرگ ، انجمن جهت انجام بیمه تکمیلی و حوادث و سایر بیمه های مورد نیاز با کلیه شرکت های بیمه مذاکره نموده و از تمامی آنها در این خصوص استعلام بعمل آورده و پس از مذاکرات عدیده در نهایت با بهترین شرایط تفاهم نامه ای با بیمه دی به امضاء رسانده که اعضای محترم جدول خدمات و هزینه های مربوطه را در فضای مجازی و سایت انجمن می توانند مورد مشاهده و اقدام قرار دهد. ضمناَ جهت اطلاع شرکت ایمن آسایش کوثر به نشانی خیابان بهشتی ، خیابان پاکستان ، پلاک 12 و شماره های تماس 88759885 و 887599.7
به آدرس وب سایت www.imenasayesh.irآماده انعقاد قراردادهای بیمه تکمیلی و حوادث براساس جدول توافق شده می باشد. خدمات بیمه این قرارداد نیز از طریق شرکت کمک رسان ایران SOS انجام خواهد شد .

   5) تفاهم نامه با صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک : بمنظور استفاده بهینه از امکانات صندوق مذکور از قبیل صدور انواع ضمانت نامه مناقصه ، ضمانت نامه مزایده ، ضمانت نامه حسن انجام کار ، ضمانت نامه پیش پرداخت ، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان / بیمه / مالیات ، ضمانت نامه ترخیص موقت / تزانزیت کالا ، ضمانت نامه پرداخت سود و عوارض گمرکی ، ضمانت نامه های تعهد پرداخت ، ضمانت نامه های اعتبار خریدار ، ضمانت های نامه خرید مواد اولیه ، خدمات و ماشین آلات ، ضمانت نامه اعتباری، ضمانت نامه تامین مالی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تفاهم نامه ای فی مابین انجمن سنگ ایران و صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک به امضاء رسیده است.

  6) تشکیل جلسات متعدد با صندوق کارآفرین امید بمنظور پشتیبانی این صندوق از کنسرسیومهای صادراتی صنعت سنگ که در حال تشکیل می باشد ، امید است ظرف چند هفته آینده تفاهم نامه انجمن سنگ ایران با صندوق مذکور نیز امضاء شود و کمک موثری به توسعه صادرات صنعت سنگ کشور نماید.

 7) تشکیل کارگروه تنظیم تفاهم نامه با صندوق سرمایه گذاری بیمه معادن بمنظور تسهیل در امر پشتیبانی این صندوق از معادن سنگ های تزئینی و واحدهای فراوری سنگ و همچنین ایجاد صندوق مستقل پشتیبانی صنعت سنگ کشور با مشارکت 49 درصدی صندوق مذکور.

  8) انجمن سنگ ایران با سازمان توسعه صنعت ملل متحد(یونیدو) با محوریت طرح تکاپو اقدامات اساسی را پیگیری و به نتیجه رسانده است که در طرح ملی تکاپو – توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار ، صنعت سنگ کشور بعنوان کسب و کار دارای ظرفیت اشتغال و توسعه پذیری شناخته شده و در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته است. در این طرح براساس مصوبه شورای عالی اشتغال رسته فعالیت های صنعت سنگ اولویت دار ملی و استانی شناسایی شده و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دولت محترم توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو) مورد حمایت قرار می گیرد.

  9) تشکیل جلسات کارشناسی با بانک توسعه صادرات ایران بمنظور پشتیبانی مالی کنسرسیوم های صادراتی صنعت سنگ ( در شرف تأسیس)

 10) مذاکرات و جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت درخصوص استفاده از امکانات و پشتیبانی آن سازمان در نمایشگاههای تخصصی بین المللی سنگ و اعزام هیئت های تجاری به بازارهای هدف.  

11) کمیسیون های تخصصی و کارگروه های مربوطه در انجمن در حال بررسی و تنظیم گزارشات کارشناسی می باشند که نتایج عملی آن در گزارشات بعدی باطلاع اعضای محترم انجمن و سایر فعالین صنعت سنگ کشور خواهد رسید. انتظار ما از همه اعضای فعال در صنعت سنگ کشور این است که با عضویت در انجمن سنگ ایران و با حضور پررنگ خود ، انجمن را در جهت رشد و اعضای صنعت سنگ کشور همراهی نمایند.    کمیسیون فرهنگی ، نمایشگاهی  و فضای مجازی

اهم وظایف این کمیسیون شامل سازماندهی نشریات ، پرتال و فضای مجازی و همچنین برگزاری رویدادها از جمله نمایشگاه ها ، همایش ها و .... است. بدیهی است که سازماندهی صنعت سنگ و ارتقاء کیفی و کمی محصولات و همچنین توسعه بازار داخلی و خارجی سنگ ایران نیازمند ایجاد ارتباطات گسترده داخلی و خارجی است. در عین حال ایجاد این ارتباطات براساس یک استراتژی هدفمند و به صورت یکپارچه می بایست صورت بگیرد. در این استراتژی اهم فعالیت های مورد نظر عبارتند از : * معرفی گسترده و موثر انجمن سنگ ایـران در داخل و خارج از کشور بعنوان تشکل فراگیرصنعت سنگ ایران ؛
* ایجاد ارتباطات درون صنفی از طریق کانالهای ارتباطی گسترده بین فعالین همه صنوف تحت پوشش صنعت سنگ ایران برای تبادل اطلاعات و تجربیات ، اخذ دیدگاه ها ، آموزش ، ایجاد روحیه همکاری وارتقاء فرهنگ صنفی و ... ؛
* ایجاد ارتباطات برون سازمانی برای معرفی صنعت سنگ ایران به مخاطبین داخلی و خارجی ؛
* ارائه اطلاعات مفید و موثر از مبادلات جهانی صنعت سنگ ایران به مخاطبین داخلی و خارجی ؛  
* سازماندهی هدفمند رویدادها شامل نمایشگاه های داخلی و خارجی.
همه این فعالیت ها در خدمت توسعه بازار داخلی و خارجی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه صنعت سنگ ایران است. خوشبختانه توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف امکانات وسیعی را در دسترس قرار داده است و کمیسیون فرهنگی ، نمایشگاهی و فضای مجازی مصمم است که همه این ارتباطات را در جهت تحقق اهداف فوق بکار گیرد. بعبارت دیگر همه روابط قابل تعریف از نشریات مکتوب و الکترونیک تا وب سایت ها اپلیکیشن ها ، همایش ها ، نمایشگاه های داخلی و خارجی همگی در چهارچوب یک روش هدفمند بکار گرفته خواهند شد. ما امیدواریم طی یک برنامه پنج ساله و همراه با فعالیت سایر کمیسیون های انجمن سنگ ایران و در کنار تلاش و همت صاحبان صنعت سنگ ایران ، این صنعت به جایگاه شایسته خود در سطح جهانی برسد.
اعضای "کمیسیون فرهنگی ، نمایشگاهی و فضای مجازی"  ندا زمانی - مدیر عامل شرکت آوید صبح پارسیان احسان  صلواتی فر - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران کاوه فاضل بسطامی - مدیرعامل شرکت روشان روز جمشید مولایی - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران حنیف حکمتی - مدیرعامل شرکت پارتیا میثم مختاری - مدیرعامل صنایع سنگ تریمو عبدالحمید خسروی - رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی همکاران سنگ جعفر ثنایی - مدیرعامل شرکت گوهر سنگ اصفهان سیدحسین مهاجرانی - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران محمد رسا - مدیریت اجرایی شرکت یو ستون ابراهیم میرزایی - مدیر عامل شرکت زرین تجارت مرجان مصطفی رضایی - عضو انجمن صنفی سنگبری های محلات و حومه

کمیسیون فرآوری و ارتقای تکنولوژی

کمیسیون فراوری و ارتقاء تکنولوژی با رویکرد شناسایی نقاط ضعف و قوت کارخانجات سنگبری و عارضه یابی دلایل ایجاد وضعیت موجود و بررسی راهکارهای برون رفت از آن فعالیت خود را حول 3 محور تولیدکنندگان ، ماشین سازان داخلی ، تأمین کنندگان لوازم مصرفی و واردکنندگان(نمایندگی) تکنولوژی و دستگاه های سنگبری آغاز نمود و در راستای تعیین اهداف و برنامه سالانه خود اقدام به بررسی کارشناسی دلایل عدم حضور شایسته در عرصه بین الملل کرده و ارتقای تکنولوژی فرآوری سنگ جهت  حضور پرقدرت در بازار سنگ جهانی  را یکی از اساسی ترین اهداف خود تعیین نمود. تعیین شاخص های مورد نیاز جهت صادرات از جمله ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده از عوامل تاثیر گذار در مسیر نیل به اهداف برنامه 5 ساله ی ششم می باشد. کمیسیون تدوین برنامه ی جامع به منظور افزایش بهره وری و دسته بندی نیازهای این صنعت نموده است که می توان تحت سر فصل های ذیل به آن اشاره نمود: الف- مقایسه ماشین آلات ساخت داخل و لزوم واردات آنها ؛ ب- کیفیت و امکان انتخاب مواد مصرفی موجود و تاثیر آن بر چرخه تولید ؛ پ- ترغیب به ایجاد ارتباط بازرگانان با تولیدکنندگان ؛ ت – بررسی قیمت تمام شده در کارخانجات سنتی و مدرن و بررسی امکانات کاهشی آنها ؛ و ث- ترویج فرهنگ صادراتی اعم از تداوم تأمین ، خدمات پس از فروش ، ارتباط مستمر ، اطلاع از رقبا  و ...  .
اعضای کمیسیون فرآوری و ارتقاء تکنولوژی   محسن گلیجانی - رئیس اداره سنگ کل کشور گویک آدام مگردچیان - مدیر بازرگانی شرکت سبا سنگ حسین امیرفتاحی - عضو هئیت مدیره انجمن سنگ ایران اسماعیل مرندی - مدیرعامل شرکت بهار گرانیت رضا حسن زاده - مدیر عامل تعاونی حجاران رازی اکبر امیرفتاحی - مدیرعامل شرکت سنگ سبز خاور مدیرعامل شرکت ایران ماربل –محمد یزدانی احسان صلواتی فر - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران حمیدرضا فروزنده - مدیرعامل شرکت فلات سنگ آسیا حامد لرپری زنگنه - مدیرعامل شرکت سنگبری ایران مرمر تهران عبدالصالح جیرایی - مدیرعامل شرکت سورنا سنگ رضا حجارزاده - مدیرعامل شرکت دیسک وینتر یوسف صدیقی - مدیرعامل شرکت سنگ اسلب جوشقان سعید بابایی - مدیریت کارگاه فنی همایون علیرضا سبزه - مدیرعامل شرکت تیزسنگان حسن قهرمانی - مدیر عامل شرکت ویلا سنگ سیف ا... شیخ محمدی - مدیرعامل شرکت ماشین سازی آلاو حنیف حکمتی - مدیرعامل شرکت پارتیا محمدرضا نیستانکی - مدیر عامل شرکت بهراش ماشین سازی محمدرضا سراجیان - مدیرعامل شرکت سیمین سنگ سپاهان مصطفی فصاحت - مدیریت الماس برش آریا   

کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات

کمیسیون در اواخر شهریور 94 با حضور  دست اندرکاران صنعت سنگ و صادرکنندگان تشکیل و پس از اقدامات مقتضی نسبت به تعیین رئیس و نائب رییس خود اقدام نمودند. در جلسات بعدی نسبت به تصویب شرح وظایف کمیسیون اقدام نمودند و از طرفی با توجه به وضعیت اضطراری صنعت سنگ موضوع تهیه سند چشم انداز 5 ساله صادرات سنگ ایران در برنامه ششم توسعه(خلاصه آن به شرح زیر آمده است) را در اولویت کاری قرار دادند و به صورت فشرده و در مدت 2 ماه و با صرف 200 نفر ساعت به تهیه پیش نویس آن اقدام نمودند و پس از تصویب در هیئت مدیره در شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصویب گردید.   خلاصه سند چشم انداز 5 ساله صادرات سنگ ایران در برنامه ششم توسعه مقدمه : سرمایه گذاری در صنعت سنگ بالغ بر 160 هزار میلیارد ریال است و بالغ بر 380 هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در آن اشتغال دارند و سهم آن در تولید ناخالص ملی 2% است.  هدف : صادرات 2.5 میلیارد دلاری تا پایان سال 1399 وضعیت موجود: تمام صنعت کاران از وضعیت موجود صنعت سنگ آگاهند مانند پایین بودن بهره وری در معادن و کارخانجات و یا وضعیت بد بازار داخلی و یا میزان بالای ضایعات و صدمه به محیط زیست. چشم انداز 5 ساله آینده بازار داخلی : پایین آمدن صدور پروانه های ساختمانی از 140 میلیون به 40 میلیون مترمربع توسط شهرداری های کشور از سال 92 تا 94 نشان دهنده وضعیت 5 ساله آینده بازار سنگ کشور است و حتی اگر این وضعیت در 2 تا 3 سال آینده شروع به رشد نماید صنعت سنگ تحمل این گپ چند ساله را نخواه داشت و ضرورت توجه به صادرات باید جزو برنامه های اساسی صنعت باشد. وضعیت بازار جهانی سنگ : گردش مالی دنیا در حوزه سنگ بالغ بر 23 میلیارد دلار است و ما می توانیم ظرف 5 سال آینده سهم مناسبی از آن را به خود اختصاص دهیم. راهکارهای ممکن برای رسیدن به هدف :  * وظایف دولت : دولت وظیفه دارد در جهت رفع موانع صنعت سنگ برای صادرات اقدامات اساسی از جمله ایجاد و تکمیل زیر ساخت ها ، راه اندازی آموزش پایدار و کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی و نوسازی تجهیزات معادن و کارخانجات ، راه اندازی تشکل های صادراتی و کمک به تبلیغات و بازاریابی بین المللی وتسهیل روابط بین المللی در رابطه با ایجاد تعرفه های ترجیحی و سایر موارد لازم اقدام نماید.      * وظایف صنعت کاران: اساس این سند با نگاه به پتانسیل درون صنعت که بتواند نسبت به ایجاد تشکل های همگن صادراتی و صندوق های کوچک و بزرگ پشتیبانی مالی برای تأمین منابع مالی ارزان قیمت برای کمک به خود و همچنین ایجاد مراکز آموزشی حرفه ای در صنعت و ایجاد دفتر حقوقی حکمیت در درون خود و اعطای گواهینامه های استاندارد تولید محصول صادراتی طراحی شده است. توضیح 1: برای اجرای این سند ابتدا نسبت به انتخاب مدل های مناسب اقدام و سپس به تعمیم آنها اقدام خواهد شد. البته در این مسیر کلیه عوامل داخلی مانند صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق بیمه سرمایه گذاری معادن و عوامل خارجی مانند سازمان بین المللی یونیدو و یا سرمایه گذاری خارجی را به کار خواهیم گرفت. توضیح 2 : برای آگاه نمودن صنعت کاران و جلب مشارکت آنها از تمامی ابزارهای آگاهی و تبلیغاتی مانند مجله ، وب سایت ، شبکه های اجتماعی ، برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی استفاده خواهد شد. توضیح 3 : برنامه آینده کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات تهیه برنامه های اجرایی سند چشم انداز می باشد که با اولویت نسبت به تعیین جامعه هدف سند و همچنین چگونگی ایجاد تشکل های همگن صادراتی و صندوق پشتیبانی مالی اقدام خواهد نمود. 
اعضای "کمیسیون اقتصادی و توسعه صادرات "  رحیم علیجانی - مدیر عامل شرکت صخره سنگ فرزین جعفر برادران - رئیس هیئت مدیره شرکت فرینام سعیدرضا مختاری - مدیرعامل شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ مهدی لک - مدیرعامل شرکت معدنی اسکو سنگ علی اکبر کریمیان - مدیرعامل شرکت آفاق ندا زمانی - مدیر عامل شرکت آوید صبح پارسیان ابراهیم میرزایی - مدیر عامل شرکت زرین تجارت مرجان احمد حسینی - مدیر عامل شرکت رویال سنگ علیرضا ثقفی - مدیریت فروش شرکت سنگبری ایران مرمر تهران محمد احسان علیمحمدی - مدیریت گروه بهسنگ محمدعلی دشتی - کارگزار توسعه اشتغال صنعت سنگ علیرضا احمدیان - قائم مقام شرکت دلتاآوران سهیل زارع پور - مدیرعامل شرکت مرمریت سیاه جنوب کوه تختی نجف آباد حمیدرضا فروزنده - مدیرعامل شرکت فلات سنگ آسیا بهنام نیکفر - مدیرعامل گروه کارخانجات و معادن نیکفر امیرهوشنگ زنگنه - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران جمشید مولایی - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران سیدحسین مهاجرانی - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران  


کمیسیون معـدن

کمیسیون معدن با دعوت از مدیران ارشد وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت واعضای موثر صنعت سنگ کشور از تاریخ 24 آذرماه کار خود را رسماَ آغاز نموده است و تا مورخ دیماه 1394 با برگزاری سه جلسه اقداماتی بشرح زیر را انجام داده است. تعیین رئیس و دو نایب رئیس بعنوان هیئت رئیسه کمیسیون بمنظور برنامه ریزی پیشبرد اهداف کمیسیون ؛ تصویب اهداف و شرح وظایف کمیسیون بشرح زیر. 1- ایجاد سیستم جامع تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات صنعت سنگ با هماهنگی وزراتخانه صمت و سازمان نظام مهندسی معدن ؛ 2- ایجاد سیستم مناسب برای بررسی، اصلاح ، تدوین قوانین و مقرارت معادن صنعت سنگ با همکاری وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن ؛ 3- بررسی و فراهم نمودن مقدمات ایجاد بانک قوی صنعت سنگ ایران به منظور تامین منابع مالی و سرمایه گذاری ها ؛ 4- بررسی و ارائه برنامه های استاندارد سازی کیفیت ( اکتشاف و استخراج) صنعت سنگ ساختمانی ؛ 5- انجام مطالعات لارم به منظور ارائه راهکار مناسب جهت انتقال دانش فنی تکنولوژی ( اکتشاف – استخراج) سرمایه گذاری مشترک و صادرات صنعت سنگ کشور    6- ایجاد تعامل و همکاری بهینه با سازمان نظام مهندسی معدن جهت اصلاح ضوابط و مقرارت سازمان به منظور رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری صنعت سنگ  و استفاده بهینه از خدمات متخصصین معدن ؛ 7- ایجادسازکار مناسب با همکاری وزارت صمت  جهت رفع موانع و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی و معارضان و مزاحمتهای محلی؛    8- ایجاد سیستم جامع تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات صنعت سنگ با  هماهنگی وزراتخانه صمت و سازمان نظام مهندسی معدن ؛ 9- ایجاد سیستم مناسب برای بررسی، اصلاح ، تدوین قوانین و مقرارت معادن صنعت سنگ با همکاری وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن ؛
بررسی و ارائه برنامه های استاندارد سازی کیفیت ( اکتشاف و استخراج) صنعت سنگ ساختمانی ؛ انجام مطالعات لارم به منظور ارائه راهکار مناسب جهت انتقال دانش فنی تکنولوژی ( اکتشاف – استخراج) سرمایه گذاری مشترک و صادرات صنعت سنگ کشور ایجاد تعامل و همکاری بهینه با سازمان نظام مهندسی معدن جهت اصلاح ضوابط و مقرارت سازمان به منظور رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری صنعت سنگ و استفاده بهینه از خدمات متخصصین معدن ؛ کمیسیون معدن با دعوت از مدیران ارشد وزارت محترم صنعت ، معدن و تجارت ایجاد سازکار مناسب با همکاری وزارت صمت  جهت رفع موانع و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی و معارضان و مزاحمت های محلی را در برنامه خود دارد؛
  از جمله مواردی که در کمیسیون مورد بررسی و اقدام قرار گرفته بشرح زیر می باشد ؛ هماهنگی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت درخصوص تدابیر پیشگیرانه (جرایم مرتبط با دیرکرد حقوق دولتی به استناد ماده20 و30 قانون کهقرار است از طریق شورای عالی معادن از برخوردهای سلیقه ای در این خصوص جلوگیری شود.) با توجه به وضعیت فعلی معادن و عدم امکان فروش تولیدات آنها مقرر شد دبیر شورای سیاستگذاری درخواست تشکل های معدنی مبنی بر اینکه حقوق دولتی معادن سنگ های تزئینی براساس میزان واقعی استخراج محاسبه گردد و همچنین امکان موافقت با تعطیلی موقت معادنی که با مشکل فروش مواجه می باشد در سال های 93 و 94 و95 را در شورا مطرح تا انشا ا... با تصویب در شورا مشکل این قبیل معادن مرتفع شود.
اعضای "کمیسیون معـدن "  عزیز میرزاییان - مشاور خانه معدن و سازمان نظام مهندسی ایران عباسعلی اقبالی - مدیر کل بهره برداری از معادن وزارت صنعت ، معدن و تجارت اسدا... کشاورز - مدیر کل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت ، معدن و تجارت مالک رحمتی - عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران هوشنگ احمد پور- مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر غلامحسین دلاوری - مدیر عامل گروه معادن و کارخانجات سامان سنگ سیف ا... آراسته - عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان     شهریار شعبانی - عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان یوسف صدیقی - مدیرعامل شرکت سنگ اسلب جوشقان شوذب جباری -مدیر عامل شرکت گروه تولیدی سنگ سبز باقر محمدی - مدیر عامل شرکت مرمرین سنگ کسری امیر بیگلری - مدیرعامل شرکت آریان معدن ساویس جمال کسیانی - مدیرعامل قرمز داش خوی مهدی نبی پور - مدیر عامل شرکت سنگاب آذرشهر بهزاد نیکفر - مدیریت گروه کارخانجات و معادن نیکفر مصطفی فصاحت – مدیر عامل شرکت الماس برش آریا سیامک اخطاری- مشاور فنی و تجاری صنعت سنگ بهبد گلپور- کارشناس ماشین آلات شرکت ماشین سنگین آریا محمداحسان علیمحمدی – مدیر عامل شرکت بهسنگ جمشید مولایی -عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران محسن میرزایی -عضو هیئت مدیره انجمن سنگ ایران 
کمیسیون آموزش انجمن سنگ ایران
در حال حاضر اهمیت "آموزش "در ارتقاء مهارتها و پیشبرد اهداف صنفی بر هیچ کس پوشیده نیست رکن "آموزش" به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر در برنامه های کلیه کمیسیونها ی انجمن سنگ ایران دیده شده است، در کنار این مطلب، تفاهم نامه ای ما بین انجمن سنگ ایران وانجمن سنگ ایتالیا درباره همکاریهای متقابل منعقد شد که بخش عمده ای از این همکاری بر پایه آموزش وتربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف از معدن تا بازرگانی بنا شده است. بدیهی است که این تفاهم نامه میتواند چنان که به درستی برنامه ریزی ، مدیریت واجرا شود تبدیل به یک فرصت مطلوب برای صنعت سنگ کشور شود.کمیسیون آموزش انجمن سنگ ایران وظیفه دارد برای اجرای صحیح این تفاهم نامه به عنوان رکن آموزش انجمن برنامه ریزی وتلاش کند . کمیسیون آموزش وظیفه دارد تا با بررسی شرایط ، پتانسیلهای موجود مقدمات اجرای این تفاهم نامه را به نحو احسن فراهم نماید. بدین منطور جلساتی با اعضا صنف وهمینطور طیفهای مختلف آموزشی کشور اعم از دانشگاهی ، پژوهشی برگزار نموده است تا پس از جمع بندی مطالب نتیجه را جهت اجرا هماهنگ نماید، البته مسلم است که علاوه بر این تفاهم نامه ، کمیسیون به موضوع آموزش در صنف سنگ با نگاه کلان وبلند مدت نیز پرداخته است ودر تلاش است تا با نگاهی کاملا کاربردی ومنطبق بر اصول روز آموزش مهارت، وبدور از هر گونه مدرک گرایی به آموزش ، پایه های آموزش صحیح  در نیل به اهداف کلان صنفی را محکم نماید.
اعضای "کمیسیون آموزش "   حسین جعفریان -مدیر عامل شرکت بهنگام جمشید مولایی - عضو  هئیت مدیر انجمن سنگ ایران احسان  صلواتی فر - عضو هئیت مدیر انجمن سنگ ایران سبزه - مدیر عامل شرکت تیز سنگان احسان علی محمدی -  مدیر عامل شرکت بهسنگ محمدعلی  دشتی- کارگزار توسعه اشتغال صنعت سنگ عزیز میرزاییان - مشاور خانه معدن و سازمان نظام مهندسی ایران رحیم علیجانی - مدیر عامل شرکت صخره سنگ فرزین حسن زاده - گروه تعاونی حجاران رازی استان اصفهان  دکتر رئیسی - عضو هیئت علمی دانشکده صنایع و برنامه ریزی دانشگاه صنعتی اصفهان      شهبازی - مدیر عامل شرکت رزستان مهندس محمد یوسف صدیقی - دبیر انجمن معدن کاران و معدن داران استان اصفهان شهریار  شعبانی - انجمن همگن و صنفی کارفرمایی معدن داران اصفهان امینی -  انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های اصفهان جورکش -  انجمن صنفی کارفرمایی سنگبری های اصفهان عبدالحمید  خسروی - رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی همکاران سنگ هاشمی - رئیس کمیته نحصیل گران اتاق بازرگانی اصفهان خسروی - رئیس کمیسیون آموزش انجمن سنگ در استان اصفهان