اولین روز نمایشگاه نهم

بالاخره طنین صدای سنگ نهم به گوش مشتاقان رسید...

زمان:دوشنبه 19 تیرماه 1396 -  ساعت ۱۰ صبح

مکان:محل ورودی سالن ۲۷ نمایشگاه بین المللی سنگ تهران...

مدعو:جناب آقای دکتر سرقینی معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت...

میزبانان:اهالی سنگ(اعضای ستاد اجرایی نمایشگاه نهم، حاج ابوالقاسم شفیعی رئيس انجمن سنگ ایران ، و غرفه داران و...)

برنامه افتتاح از برش روبان توسط مقام وزارتی آغاز و میزبانان با همراهی ایشان و معرفی غرفه های سالن های ۲۷، ۶، ۷، ۹-۸ و۱۰ و فضای آزاد نمایشگاهی سنگ و نیز با معرفی نوآوری ها و سازندگان بومی(ایرانی) ادوات و تجهیزات زمینه را برای درد دل ها و البته صحبت های صنفی-تخصصی و در فضایی دوستانه با غرفه داران و اهالی سنگ فراهم نمودند.

آقای دکتر سرقینی که بسیار خرسند از پیشرفت ها و تفاوت محسوس نمایشگاه نهم نسبت به نمایشگاه هشتم به نظر می رسیدند اظهار امیدواری کردند که با عبور از چالش ها و موانع و نیز با تلاش های مجدانه و تخصصی و بی وقفه، فاصله تعریف شده تا دورنمای ده ساله تحقق چشم انداز صادراتی ۲ میلیاردی صنعت سنگ با سرعت، دقت و هوشیاری عالمانه پیموده شود..

گزارش کامل تر مصاحبه ها و سایر مطالب مربوط به افتتاحیه طی خبرهای بعدی به سمع و نظر اهالی سنگ و عاشقان و مشتاقان سنگ خواهد رسید.

گروه خبر-رسانه  نمایشگاه نهم
ا.آرمان